Palkovice pod Rakovcem

Po změně Územního plánu obce Palkovice v roce 2012, který začlenil lokalitu tzv. „Pod Rakovcem“ do ploch určených k výstavbě rodinných domů, jsme začali za velké podpory obce Palkovice, řešit vjezd do tohoto území, a to formou nové křižovatky. Po celkovém schválení vjezdu, parcelaci, nové komunikace a zasíťování 38 nově vzniklých stavebních pozemků, zde nyní bydlí spokojené rodiny.