Sviadnov

V roce 2004 byla za podpory obce Sviadnov započato první dělení pozemků ve Sviadnově a vzniklo podél ulice P. Bezruče 13 nových parcel, které jsme po zasíťování postupně rozprodávali. Následně pak na ul. Krátká vzniklo v roce 2007 po rozparcelování 17 stavebních pozemků, kde jsme museli řešit přeložku sloupu el. vedení, aby mohla vzniknout širší komunikace a veškeré sítě, včetně kanalizace. Následně v roce 2009 a 2010 jsme zahájili dělení pozemků, a to tzv. „Pod Šimlem“ a po jejich zasíťování vzniklo celkem 87 nových stavebních parcel, kde pod některýma diagonálně přes řešené území vede v zemi středotlaké plynové potrubí s ochranným pásmem ve kterém není možné umístit stavbu. Vzhledem k dokonalé promyšlené parcelaci, nikdo nepozná, kudy mezi domy pod zahradami plynové potrubí vede. V tomto území obce Sviadnov vznikly i nové komunikace s názvem ul. Pod Šimlem a ul. Na Kopečku, aby byl umožněn přístup k jednotlivým stavebním místům. Nyní tam bydlí spokojení, noví občané Sviadnova se svými rodinami.